Kariera

 

Drodzy Kandydaci,

Wierzymy, że każdy z Was ma potencjał, by stać się cennym członkiem naszego zespołu wspierając nas swoim profesjonalizmem oraz budując z nami kulturę wzajemnego szacunku i życzliwości. Zapraszamy do dołączenia do naszego zespołu

Poniżej przedstawiamy opis stanowisk na które aktualnie poszukujemy pracowników (kliknij nazwę stanowiska, aby rozwinąć lub zamknąć sekcję).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z na adres: rekrutacja@arkadruk.com

 • Specjalista ds. analiz ekonomicznych

Dołączając do naszego zespołu będziesz odpowiedzialny za:

 • Przygotowanie raportów i zestawień produkcyjnych, biznesowych i windykacyjnych (jednorazowych i cyklicznych) w oparciu o istniejące narzędzia

 • Współpracę w zakresie ubezpieczenia należności

 • Ewidencjonowanie faktur sprzedażowych usługowych i zaliczkowych (krajowych, eksportowych, WDT)

 • Wystawianie faktur proforma

 • Fakturowanie i refakturowanie przychodów pozastrefowych

 • Współpracę z zespołem i innymi działami firmy w celu zwiększania efektywności procesu

Oferujemy:

 • Pracę w prężnie rozwijającej się firmie polskiej, przyjaznej atmosferze i niskim wskaźniku rotacji pracowników

 • Inspirującą atmosferę pracy w zgranym i otwartym zespołem

 • Niezbędne narzędzia pracy

 • Dużą samodzielność w działaniu i możliwość wdrażania pomysłów usprawniających proces

 • Realny wpływ na rozwój organizacji

Oczekujemy:

 • Znajomości przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur

 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku - 3 lata

 • Wykształcenia wyższego (ekonomia, rachunkowość, finanse)

 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (MS Excel)

 • Bardzo dobrej komunikacji i otwartości na współpracę

 • Umiejętności krytycznego myślenia

 • Umiejętności współpracy

 • Dokładności i systematyczności

 • Bardzo dobrej organizacji pracy

 • Zorientowanie na wynik, inicjatywy i determinacji w dążeniu do celu

Benefity

 • Ubezpieczenie grupowe

 • Imprezy integracyjne

 • Paczki świąteczne

 • Program poleceń pracowniczych • Drukarz

Dołączając do naszego zespołu będziesz odpowiedzialny za:

 • Obsługę maszyn drukujących offsetowych

 • Druk farbami do druku konwencjonalnego i UV na podłożach powlekanych, niepowlekanych i metalizowanych

 • Nadzór nad procesem druku

 • Ustawienie właściwych parametrów maszyny

 • Zapewnienie efektywnej pracy obsługiwanej maszyny

 • Kontrolę jakości na stanowisku

 • Uzupełnianie dokumentacji wynikającej z wewnętrznych procesów lub procedur

 • Dbanie o stan techniczny maszyny i urządzeń na stanowisku pracy

 • Utrzymanie porządku i czystości w swoim obszarze pracy

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę

 • Pełny 3-miesięczny program wdrożenia do zadań na stanowisku

 • Wynagrodzenie zasadnicze i premia

 • Przyjazną atmosferę współpracy

Oczekujemy:

 • Wykształcenia techniczngo

 • Dyspozycyjności (praca na 3 zmiany)

 • Samodzielności w działaniu

 • Dokładności i systematyczności

 • Bardzo dobrej organizacji pracy

 • Mile widziane: Doświadczenie w obsłudzie maszyn drukujących

Benefity

 • Ubezpieczenie grupowe

 • Imprezy integracyjne

 • Paczki świąteczne

 • Program poleceń pracowniczych • Pomocnik drukarza

Dołączając do naszego zespołu będziesz odpowiedzialny za:

 • Przygotowywanie surowców do druku do poszczególnych zleceń

 • Przygotowywanie maszyny do druku zgodnie z dokumentacją technologiczną

 • Bieżącą kontrola zużycia surowców w trakcie druku i ich uzupełnianie

 • Kontrolę dostarczanych surowców do druku

 • Dbanie o stan techniczny maszyny i urządzeń na stanowisku pracy

 • Utrzymanie porządku i czystości w swoim obszarze pracy

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę

 • Pełny 3-miesięczny program wdrożenia do zadań na stanowisku

 • Wynagrodzenie zasadnicze i premia

 • Przyjazną atmosferę współpracy

Oczekujemy:

 • Wykształcenia techniczngo

 • Dyspozycyjności (praca na 3 zmiany)

 • Samodzielności w działaniu

 • Dokładności i systematyczności

 • Bardzo dobrej organizacji pracy

 • Mile widziane: Doświadczenie w obsłudzie maszyn drukujących

Benefity

 • Ubezpieczenie grupowe

 • Imprezy integracyjne

 • Paczki świąteczne

 • Program poleceń pracowniczych • Operator Maszyn Introligatorskich

Dołączając do naszego zespołu będziesz odpowiedzialny za:

 • Wykonanie ustawienia maszyny pod dane zlecenie produkcyjne oraz wprowadzanie korekt

 • Obsługę maszyny podczas produkcji

 • Kontrolę nad prawidłową jakością wykonywanych produktów

 • Utrzymanie sprawności technicznej maszyny

 • Terminową realizacja założonego planu produkcyjnego

 • Pełen zapis etapu produkcji zlecenia w systemie

 • Czyszczenie maszyn zgodnych ze standardami, wprowadzenie zapisu do formularzy

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę

 • Pełny 3-miesięczny program wdrożenia do zadań na stanowisku

 • Wynagrodzenie zasadnicze i premia

 • Przyjazną atmosferę współpracy

Oczekujemy:

 • Wykształcenia technicznego

 • Dyspozycyjności (praca na 3 zmiany)

 • Samodzielności w działaniu

 • Dokładności i systematyczności

 • Bardzo dobrej organizacji pracy

 • Mile widziane: Doświadczenie w obsłudzie maszyn introligatorskich (maszyny sztancujące, składarko sklejarki, krajarki)

Benefity

 • Ubezpieczenie grupowe

 • Imprezy integracyjne

 • Paczki świąteczne

 • Program poleceń pracowniczych • Lider zmiany produkcyjnej

Dołączając do naszego zespołu będziesz odpowiedzialny za:

 • Zarządzanie i doskonalenie pracy zespołu pracowników produkcyjnych

 • Prowadzenie bieżącej kontroli jakości produktu w swoim obszarze; nadzór nad utrzymaniem wysokich standardów jakości produktów

 • Prowadzenie i nadzór nad dokumentacją, raportowanie wyników produkcyjnych

 • Monitorowanie pracy pracowników w zakresie zgodności z założonymi celami i obowiązującymi procesami

 • Nadzór nad ciągłością procesu produkcji i realizacją planów produkcyjnych

 • Koordynowanie szkoleń pracowników, wdrażanie nowych pracowników

 • Prowadzenie audytów wewnętrznych, zgłaszanie nieprawidłowości

 • Ścisłą współpracę z innymi działami firmy w celu zapewnienia płynności procesu produkcyjnego

 • Aktywne uczestnictwo w programach usprawniających procesy, podnoszących bezpieczeństwo i ergonomię na obszarach oraz poprawę efektywności produkcji

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę

 • Pełny 3-miesięczny program wdrożenia do zadań na stanowisku

 • Wynagrodzenie zasadnicze i premia

 • Przyjazną atmosferę współpracy

Oczekujemy:

 • Wykształcenia technicznego

 • Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku - min 1 rok

 • Dyspozycyjności (praca na 3 zmiany)

 • Bardzo dobrych umiejętności zarządczych, organizacyjnych, rozwiązywania problemów

 • Samodzielności w działaniu

 • Dokładności i systematyczności

 • Bardzo dobrej organizacji pracy

 • Umiejętności pracy w zespole,

 • Mile widziane: doświadczenie w branży poligraficznej

Benefity

 • Ubezpieczenie grupowe

 • Imprezy integracyjne

 • Paczki świąteczne

 • Program poleceń pracowniczych


Co nas wyróżnia

 • Przyjazna atmosfera współpracy

 • Kultura wzajemnego szacunku i życzliwości

 • Ciągły rozwój

 • Nowe technologie

Nie masz doświadczenia? Chcesz rozpocząć swoją karierę z nami?


 • Aplikacja spontaniczna

Oferujemy:

 • Pracę w prężnie rozwijającej się polskiej firmie o przyjaznej atmosferze i niskim wskaźniku rotacji pracowników

 • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę

 • Pełny 3-miesięczny program wdrożenia do zadań na stanowisku

 • Wynagrodzenie zasadnicze i premia

 • Niezbędne narzędzia pracy

 • Dużą samodzielność w działaniu i możliwość wdrażania pomysłów usprawniających proces

 • Możliwość rozwoju zawodowego i awansu

Benefity

 • Ubezpieczenie grupowe

 • Imprezy integracyjne

 • Paczki świąteczne

 • Program poleceń pracowniczych


Jak przebiega proces rekrutacji?Analiza CV


Spotkanie z działem HR


Spotkanie z przełożonym
Informacja zwrotnaPolityka RODO

Klauzula Informacyjna dla kontrahentów
ARKA-DRUK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łapach


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARKA-DRUK Sp. z o.o. reprezentowana przez Artura Bach z siedzibą w Łapach przy ul. Cukrowniczej 1, 18-100 Łapy, tel. 727 429 753, adres e-mail: biuro@arkadruk.com.
2. dane osobowe przetwarzane są w celu:
1) zawarcia i realizacji umowy oraz kontaktu związanego z realizacją umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2) rachunkowości oraz w celach podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. odbiorcami danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, dostawcy usług informatycznych, obsługa prawna oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
4. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.
5. osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych ich dotyczących.
6. osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
8. dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.Klauzula Informacyjna – korespondencja e-mail
ARKA-DRUK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łapach


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARKA-DRUK Sp. z o.o. reprezentowana przez Artura Bach z siedzibą w Łapach przy ul. Cukrowniczej 1, 18-100 Łapy, tel. 727 429 753, adres e-mail: biuro@arkadruk.com.
2. dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej.
3. dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.
4. odbiorcami danych osobowych mogą być: dostawca hostingu, dostawcy usług informatycznych, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych ich dotyczących.
6. osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
8. dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.Skontaktuj się z nami

 

Masz pytania odnośnie technologii druku? Potrzebujesz wyceny wykonania opakowania dla Twego produktu? Napisz do nas, na wszystkie pytania odpowiadamy w ciągu 24 godzin lub szybciej.

Adres:

ARKA-DRUK Sp. z o.o.
ul. Cukrownicza 1
18-100 Łapy

Tel:

(85) 67 55 793  Unia  Informacje o projektach unijnych


EU logo
EU logo
EU logo
EU logo